GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104120
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hedland
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av elveterrasser i flere nivå med høyeste terrassenivå ca. 30 moh. Grus i toppen, men ingen snitt viser sammensetningen mot dypet. Trolig siltige masser under topplaget. Forekomsten er sannsynligvis lite aktuell for uttak av masser pga materialsammensetningen og arealbruken (bebyggelse og dyrkajord).


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse