GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104124
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grov
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelv-/elveterrasser i tre nivåer. Høyeste nivå 69 moh. Snitt i øverste terrasseskråningen viser lagdelt sand og grus. Massesammensetningen varierer betydelig innen forekomsten. Siltige partier i vestkant. Forekomsten er den største i nedre delen av Suldal. Det er ingen uttak i forekomsten som sannsynligvis er for finkornig til å være en viktig byggeråstoffressurs, men forekomsten bør undersøkes nærmere for å få en sikrere oversikt over dette.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse