GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104126
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kilane
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvterrasse ved Kilane. Snitt viser lag av sand og noe silt. Ubetydelig forekomst.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse