GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104128
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Erfjord
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten elveterrasse ved utløpet av Hålandsdalen. Snitt viser steinig grus i toppen.

1997: Forekomsten er lite aktuell for uttak.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse