GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104132
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nyastølen
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en bresjø-/breelvterrasse i høyde ca. 610 moh. Snitt i framkant av terrassen viser dårlig sortert materiale med stor stein (nedrast?). På en stor del av terrassen er det myr. Dette kan skyldes finstoffrike masser eller aurhelle i toppen.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse