GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104134
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tengesdal
(Sist oppdatert 08.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelv-/elveavsetning øst for Tengesdalelva. To markerte terrassenivå i høyde 50 og 70 meter. Fjell i dagen rundt forekomsten begrenser volumet. Største terrassekant er ca. 20 meter høy. Materialet består av lagdelt sand og grus med en del rundet stein. Det er ingen uttak i forekomsten. Beliggenheten gjør forekomsten lite aktuell for kommersielle uttak av masser.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse