GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104136
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fuglastein
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en del av en markert nord-sydgående morenerygg. Forekomsten er ikke aktuell for uttak på grunn av verneverdig gravhauger på toppen.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse