PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104138
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Norsk Stein
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Internasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granodioritt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ble startet med prøvedrift i 1988. Formålet var eksport til Tyskland, England og Danmark. De første åra lå produksjonen på ca. 400 000 tonn. I 1999 ble det foretatt ny prøvetaking av forekomsten i forbindelse med pukkundersøkelser i Rogaland. Området nord for daværende brudd ble kartlagt og prøvetatt m.h.t. bergartssammensetning og mekaniske egenskaper. Dominerende bergart er en granodioritt med myllonittisk tekstur og med normalt gode mekaniske egenskaper. Bruddet drives i dag med fem pallhøyder hver på 12 meter. Planen er å gå mot dypet i nåværende bruddområdet før man utvider mot nord. Produksjonen er på ca. 4 mill. m3. Med oppgradering og fornying av foredlingsanlegg og utskipningshavn forventes produksjonen å øke til 8-10 mill. tonn i løpet av noen år.

Bilder
1. Flyfoto over forekomsten


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse