PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104142
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ersdal
(Sist oppdatert 01.jul.1990)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt i en veiskjæring langs riksveg 13, ca. 5 km sør for Sand. Gode uttaksmuligheter like ved Sandsfjorden. Overdekkningen i området er moderat. Bergarten er en inhomogen gneis. En diabasgang finnes like ved.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse