PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104144
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsane
(Sist oppdatert 01.jul.1990)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
(Prøven er tatt i en nysprengt veiskjæring. To mulige uttaksområder beliggende like ved Hylsfjorden. Prøvetatt bergart er en grovkornet granittisk gneis, som antas å dominere innenfor de to nevnte områdene.)


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse