PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104146
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Løland
(Sist oppdatert 01.jul.1990)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Gangbergart Dominerende bergart : Diabas
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt langs en veiskjæring. Prøvetatt bergart er en diabas hvis utbredelse er ukjent. Bergarten kan observeres i vegskjæringer over en lengde av 200 m.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse