GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104148
Sauda (1135) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Slettedalen
(Sist oppdatert 07.sep.1997)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvterrasser i høyde 510 moh. på begge sider av utløpet av Slettedalselva i Slettedalsvatn (475 moh.). Terrassene er bygd opp av lagdelt sand og grus. Det er et masseuttak i den østligste terrassen. Mektigheten kan være stor, men materialet blir finkornig i dypere lag. Forekomsten er lite aktuell til større kommersielle uttak, men aktuell for videre bruk til lokale formål.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse