GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104154
Sauda (1135) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gunnarsrød
(Sist oppdatert 26.aug.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en breelvterrasse og lavereliggende elveterrasser vest for Storelva. Stor blokk i overflata. Forekomsten er opprinnelig dannet som et delta og senere skilt fra forekomst 3 ved elveerosjon. Oppbygging og massesammensetning er derfor tilnærmet den samme som for forekomst nr. 3. Det er tidligere tatt ut noe masse ned mot elva. Mesteparten av forekomsten er bebygd og lite aktuell for masseuttak i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse