GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104156
Sauda (1135) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Austarheim
(Sist oppdatert 26.aug.2006)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en del av det samme breelvdeltaet som forekomst 3 og 4. Forekomsten har trolig begrenset mektighet over fjell. Det er en del stor blokk i overflata og forekomsten kan inneholde masser som kan være aktuell til teknisk bruk. Forekomsten er for en stor del oppdyrket og har noe bebyggelse. Ved omdisponering av arealene må utnyttelse av grusressursene vurderes.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse