GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104158
Sauda (1135) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Saudasjøen
(Sist oppdatert 26.aug.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av små breelv- og elveterrasser i flere nivå langs Saudaelva og Risvollelva. Mektigheten er varierende med fjell i dagen flere steder innenfor forekomsten. De fleste terrassene er bebygd og forekomsten er lite aktuell for større uttak av sand og grus. Det er tidligere tatt ut en god del masser i det øverste nivået, for å dekke lokale behov. I dag vurderes forekomsten som mindre viktig i ressurssammenheng.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse