PUKKDATABASEN

Typeområde 104160
Sauda (1135) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Solland
(Sist oppdatert 01.jul.1990)

Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Amfibolitt
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøvetatt i en veiskjæring langs riksveg 13, ca. 10 km sør for Sauda sentrum. Nærliggende område er lite overdekket. En del hyttebebyggelse ved prøvelokaliteten. Bergarten er en retningsorientert amfibolitt.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse