GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104168
Stavanger (1103) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kåda
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av strandvasket materiale med sorterte lag av sand og grus. Grusen er godt rundet. Avgrensningen mot omkringliggende moreneavsetning er usikker. Forekomsten har ingen betydning som byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse