GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104170
Stavanger (1103) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fenes
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasseform i morenemateriale med skrånende overflate mellom veien og sjøen. Terrassen er 10-15 meter mektig mot sjøen. Usortert blokk-/steinholdig materiale som trolig bare er egnet til fyllmasse. Forekomsten er lite aktuell som byggeråstoffkilde.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse