PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104172
Stavanger (1103) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hanasand
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et steinbrudd like ved fergeleiet ved Hanasand. Bruddet har en høyde på 10-12 meter i en lys, grå middelskornet granodioritt. Forekomsten har i dag masser for ca. 10 års drift, men videre uttak i et planlagt industriområde vil øke levetiden betydelig. Industriområdet er ikke lagt inn i forekomstområdet. Forekomsten er en viktig lokal ressurs, og beliggenheten ved sjøen gir også muligheter for leveranser til større områder. NGU har tidligere tatt prøver i veiskjæringen og vurdert Langafjellet som et mulig framtidig uttaksområde. Bergarten er en gneis med partier som er markert retningsorientert og med liten overdekning.

Bilder
1. Bruddet sett mot sørvest


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse