GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104178
Tysvær (1146) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Falkeid
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en moreneavsetning ved Falkeid som inneholder steinig/grusig materiale. Uttak fra forekomsten synes kun å være av lokal interesse for enklere tekniske formål.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse