GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104180
Tysvær (1146) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bordalsbekken
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et lite elvedelta der Bordalsbekken krysser riksvegen. Deltaet ligger 1-2 meter over bekkenivået. Dårlig sortert materiale med mye humus. Ubetydelig forekomst som er uten interesse i ressurssammenheng.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse