PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104192
Tysvær (1146) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Espevik
(Sist oppdatert 22.nov.2013)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steinbruddet ble startet i 1991 for uttak av blokkstein til dikebygging. Fra 1995 er det produsert pukk i ulike fraksjoner og til forskjellige byggetekniske formål, både for det lokale, nasjonale og internasjonale marked. Bergarten er en grå, middels-til finkornet granitt som i bruddet er middels oppsprukket. Bruddet ligger sjønært og transporteres til forbrukstedene med båt. Det er begrensede ressurser igjen innenfor dagens uttaksområde.

Bilder
1. Espevik sett mot nord.
2. Geologisk kart


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse