GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104194
Karmøy (1149) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eide
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en del av en ryggform (drumlin) vest for Kopervik. Forekomsten består av finkornige masser med en del stor stein. Tilsvarende drumlin finnes lengre vest ved Heiahaug. forekomsten er bebygd og uten betydning i ressurssammenheng.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse