PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104196
Karmøy (1149) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Karmøy pukkverk
(Sist oppdatert 11.sep.1997)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Grønnstein
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er sannsynligvis brukt under byggingen av flyplassen og er nå nedlagt. Steinbruddet ligger ca. 1 km øst for Karmøy flyplass i et relativt skogfritt, småknauset flatt område ca. 30-40 m o.h. Det er ingen bebyggelse i området, slik at sannsynlige reserver (mot sør og øst ) er om lag 2 mill. m3 ved 20 m mektighet. Avstanden inn til Haugesund sentrum er om lag 10 km. Bergarten er en vanlig grønn grønnstein med innslag av gabbro. Andel gabbro er ikke registrert, men antatt beskjedent. Begge bergartene er kisførende (antatt svovelkis) og en god del av sprekkene er rustfarget. En relativ finkornig grønnstein (diabas), iblant med porfyriske feltspatkrystaller med opptil 0.7 cm i diameter. Ellers mellomkornige gabbroiske bergarter. Gabbroen er mest synlig i bruddets vestre del hvor den viser et innviklet forhold til grønnstein. Grønnsteinen er best utviklet i bruddets sentrale deler og kan være gang(er) som skjærer gabbroen. Strøk ca. nord-sør. Tilhører Karmøy ofiolittkomplekset som har strøk 320 med fall mot nord-nordøst. Glidesoner og kvarts- og karbonatganger er vanlige, også kismineraler (en del forvitret).


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse