PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104198
Karmøy (1149) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Byggnes
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Amfibolitt
Virksomhet : Anleggspukkverk
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det er tatt ut stein over store arealer, men med begrenset mektighet. Uttakene skjer i forbindelse med etablering av industriområde. Massene foredles og benyttes til enklere vegformål og fyllmasse (bærelag, grøfter mm.) Forekomsten er meget viktig i den lokale forsyningen av masser til slike formål, men utnyttbare volum avhengig av utbygningsplanene.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse