GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104200
Vindafjord (1160) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hogganvik
(Sist oppdatert 28.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvterrasse i høyde ca. 55 moh. Massene består av sand og grus i terassekanten ovenfor bebyggelsen. Ut mot sjøen er det flere fjellblotninger. Forekomsten kan inneholde masser egnet for tekniske formål, men dyrka mark og bebyggelse gjør uttak mindre aktuelt i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse