GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104202
Vindafjord (1160) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Longeland
(Sist oppdatert 28.aug.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggformet breelvterrasse med terrasseflate ca. 153 moh. Materialet består av sorterte skrålag med sand og grus.
Det er tidligere tatt ut noe masse fra forekomsten som kan inneholde masser til byggetekniske formål. Forekomsten vurderes kun å ha lokal interesse.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse