GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104204
Vindafjord (1160) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mo
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av lave elvesletter i høyde 75-85 moh. med overveiende finkornige masser. I høyere områder inneholder massene breelvavsatt sand og grusig sand i høyder opp til ca. 105 moh. I dette nivået synes massene å være egnet som betongtilslag og enklere vegformål. Det er ikke kommersielle uttak fra forekomsten, men sporadisk blir noe masse tatt ut til privat bruk. Forekomsten vurderes å være en viktig lokal ressurs.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse