GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104206
Vindafjord (1160) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vikedal
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en mektig morenerygg i nord og breelv-/marine terrasser ved Hallingstad og Bjørkeli. Noen lavereliggende elvesletter mot fjorden. Materialet ser ut til å bestå av finsand (2 små snitt ved Vikedal). Terrasseflata ved Hallingstad består av sand og fingrus i de øverste 2-3 meterne. På dypere nivåer er massene mer finkornig. Forekomsten synes ikke å være særlig interessant for byggetekniske formål.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse