GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104208
Vindafjord (1160) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Håland
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse øst for utløpet av Østbøelva med terrasseflate ca. 60 moh. Massene består av godt sorterte skrålag av sand og grus. Det er en betongfabrikk i tilknytning til forekomsten og som tidligere tok masser til produksjonen her. I dag tas tilslaget inn på lekter fra Ryfylke. Forekomsten antas stedvis å inneholde masser som er egnet til forskjellige formål. Dette må imidlertid undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse