GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104210
Vindafjord (1160) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sandeid
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger innerst i Sandeidfjorden vest for Øvstebøelva. Det finnes sand og grus i randås ved Sandeid kirke, mens resten av forekomsten synes å bestå av finkornige breelv- og elveavsetninger. Store deler av forekomsten er bebygd og gjør uttak lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse