GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104212
Vindafjord (1160) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Årak
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter et område med rester av breelvmateriale i lia ned mot sjøen. Massene består av godt sorterte skrålag av sand og grus, men har trolig begrenset mektighet over morene. Forekomsten ligger bratt i lia og synes ikke aktuell for kommersielle uttak.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse