PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104218
Vindafjord (1160) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Knapphus pukkverk
(Sist oppdatert 27.aug.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Amfibolitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverk startet i 1988 i fjellknaus ved Vatsvatnet. Bergarten er en noe oppsprukket gneis med innslag av amfibolitt. Drivehøyden er ca 15 meter. Massene går til bærelag i vei, gårdsveier, fyllmasse, grøfter og lignende. 2 fraksjoner blir produsert; 0-18 mm og 18-32 mm. Etter en periode med stopp i uttakene er nå igjen drift i forekomsten som er vurdert som en meget viktig lokal ressurs.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse