PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106325
Bergen (4601) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fana pukkverk
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Brukes til dels som søppelplass og industriområde. Opprinnelig et dagbrudd bestående av en metagabbro med varierende innhold av mørke mineraler. Partier med finkornet grønnsteinliknende bergart dels med innslag av granittiske ganger, dels gneissoner. Prøven i det tidligere dagbruddet er tatt av middelskornet metagabbro på nederste pallnivå. I dag foregår driften under jord, på den andre siden av Fanavegen. Området benyttes fortsatt som søppelplass (gjennfylling i fjellhaller) og industriområde.

Bilder
1. Fra lageranlegget inne i fjellet


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse