PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106327
Bergen (4601) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ytre Arna pukkverk
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverk drevet på anorthositt i et dagbrudd. Uttaket er stort, men dagbruddet er samtidig svært godt skjermet. Knuseverk er etabler under jord i tilknytting til tunnelen opp til dagbruddet. Det er anlagt kai i Arna, som skiper ut masser. Bergarten har uregelmessig sammensetning og struktur. Stort sett skifrig med linser av homogene partier.

Bilder
1. Fra dagbruddet
2. Fra dagbruddet


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse