PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106333
Bergen (4601) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haukås steinbrudd
(Sist oppdatert 24.jun.2014)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Anleggspukkverk
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverk beliggende like ved E16. Bergarten er en heterogen gneis. Videre uttak mot sørøst er mulig. Det er etablert et knuse- og sikteverk på stedet. Mesteparten av produksjonen kommer imidlertid fra tilkjørt masser. Prøvematerialets opprinnelse er dermed uvisst.

Bilder
1. Sikteverk
2. Små uttak i bruddet
3. Muresteinprodukter fra bruddet


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse