GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106337
Etne (4611) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Høyland
(Sist oppdatert 04.mai.1999)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasse i søndre dalside, sannsynligvis erosjonsrest av en opprinnelig større sammenhengende deltaflate i Etne. Forekomsten er oppdyrket. En tydelig morenerygg med klar proksimalkant sees midt på forekomsten. Terrasseflata ligger ca. 75 m o.h. Massene synes å være for finkornige til å være godt egnet til tekniske formål. Det er tatt noe masse øst i avsetningen, sannsynlilgvis brukt til lokale formål. Med to store forekomster som utnyttes per 1999 synes ikke denne forekomsten å være interessant for kommersielle uttak i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse