GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106339
Etne (4611) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kaldheim
(Sist oppdatert 04.mai.1999)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mindre forekomst, en utydelig terrasse. Breelvavsetning. Forekomsten er en del av en større avsetning som strekker seg helt ned til Litledalsvatnet i nordøst. Kornstørrelsen i avsetningen gjør at bare det høyeste nivået er avgrenset som forekomst. I forsyningssammenheng er denne ikke viktig for kommersielle uttak, men kan benyttes til lokale og private formål.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse