GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106343
Etne (4611) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tveito
(Sist oppdatert 05.mai.1999)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten terrasse ved Frette som er lite aktuell for uttak. Avsatt over marin grense i et lokalt sjønivå. Terrasseflata er ca. 100 m o.h.

Forekomsten er i 1999 lite aktuell for uttak til høyverdige tekniske formål. Kun lokal interesse synes å være aktuelt.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse