GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106345
Etne (4611) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Austarheim
(Sist oppdatert 03.mai.1999)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av to rester av et delta som er bygd opp til marin grense, ca. 75 m o.h. Det er dannet flere terrassenivåer, de laveste nede ved fjæra, bare 10-15 m o.h. Disse ligger utenfor forekomsten og er markert med bokstaver på kartet. Store mengder masser er tatt ut. Det ser ikke ut som det er tatt ut særlig mye masse siden første gangs registrering i følge foto. En ny skole reduserer muligheten for uttak i dette nivået. Det kan være mulig å ta ut noe masse også på nordsida av elva. Forekomsten har betydning for en lokal forsyning.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse