GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106347
Etne (4611) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mosnes
(Sist oppdatert 03.mai.1999)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger nord for Åkrafjorden og har ikke veiforbindelse. Øverste delen av forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 65 m o.h. Terrassen er gjennomskåret av Mosneselva som danner elvevifta som utgjør nederste del av forekomsten. Det er terrasser i flere nivåer. Forekomsten er ikke befart.

Forekomsten har ingen kommersiell interesse. Masser kan tas ut og benyttes i bygda.

Bilder
1. Forekomst vis a vis fjorden


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse