GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106349
Etne (4611) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Flåte
(Sist oppdatert 04.mai.1999)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en sterkt skrånende breelvterrasse, sannsynligvis planert i forbindelse med oppdyrking. Innerst er terrassen bygd opp til ca. 100 m o.h. Nederst i terrasseskråningen viser et lite snitt at massene er forholdsvis dårlig sortert med en del blokk og stein.

Forekomsten synes ikke å være aktuell for uttak i kommersiell hensikt i dagens situasjon. Fredet stein (Bruteigsteinen) med inskripsjoner fra bronsealderen hindrer uttak i større målestokk.

Bilder
1. Ikke angitt


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse