GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106353
Etne (4611) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Aksland
(Sist oppdatert 04.mai.1999)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse delt i to av Aksdalselva. Terrassen er bygd opp til ca. 60-70 m i rotpunktet. Det er massetak på begge sider av elva.

Forekomsten synes ikke å være aktuell for kommersielle uttak. Høyt innhold av svake bergarter og høyt finstoffinnhold gir begrensede bruksområder.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse