PUKKDATABASEN

Typeområde 106355
Etne (4611) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skålnes
(Sist oppdatert 21.aug.1991)

Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Dioritt
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt fra urmasser som er av lokal opprinnelse. Bergarten i området er en kvartsdioritt som varierer sterkt i kornstørrelse. Pga. steil topografi er det vanskelig å påvise et egnet uttaksområde.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse