GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106359
Vindafjord (1160) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ølen
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breelvdelta med en høyde på 50-55 moh. ved Ølen sentrum. Det er grus og sand i de øverste meterne, mens det under vesentlig er sand med enkelte tynne lag med silt og leire. Forekomsten er for det meste nedbygd og derfor lite aktuell for kommersiell utnyttelse.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse