GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106363
Sveio (4612) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Birkeland
(Sist oppdatert 06.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse som er strandvasket i overflaten. Massene består av ensgradert finsand i de tilgjengelige snittene. Noe grus er innblandet i topplaget (strandvasking). Det er et eldre nedlagt og gjengrodd massetak i avsetningen ved riksvegen. Drivehøyde i massetaket er ca. 4-5 m. Pga. kornstørrelser er det lite aktuelt med uttak fra forekomsten.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse