GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106365
Sveio (4612) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Myklevoll
(Sist oppdatert 06.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Sanduravsetning med vekslende massesammensetning. Snitt i vegskjæring ved riksveg 14 viser middels/grov sand med noe grus. Snitt ved kirka viser siltig finsand. Tidligere var det masseuttak ved bekken sør i avsetningen. Terrasseflata ligger ca. 35 m o.h.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse