GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106377
Bømlo (4613) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ersland
(Sist oppdatert 06.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Punktforekomst av forvitringsjord/morenemateriale. Svært tynt dekke (0-1 m). Materialet er brukt til fyllmasse. 0,5-1 m masse er skrapt av fjellet i hele forekomsten. Det er en del svært små forekomster av samme type i nærheten. 2004: Forekomsten er bebygd og på det nærmeste nedbygd.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse