GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106381
Bømlo (4613) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Finnås
(Sist oppdatert 06.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten strekker seg fra Årvikbukta til Finnåsvatnet, og består av morenemateriale med en del rasmateriale oppå. Den er muligens noe strandvasket. Innenfor forekomsten er det også 2 mindre elvesletter. Forekomsten har liten mektighet, men er antakelig den største løsmasseforekomsten i kommunen. Forekomsten ligger innenfor et friluftsområde. Åreidbukta brukes som badeplass.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse