PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106383
Bømlo (4613) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Helvik
(Sist oppdatert 06.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lite nedlagt pukkverk drevet på kvartsittiske-granittiske bergarter. Arealet på massetaket er ca. 20x20 m og driftshøyde er 1-3 m. Ved befaring i 2004 er arealet bebygd.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse